LVM thin pool extension v3

Na het eerste artikeltje en een tweede versie, nu een deel drie.

 • deel 1 was erg uitgebreid, meer een verkenningstocht
 • deel 2 was gericht op specifieke commando’s en checks, maar ging in op het vergroten van een thin volume
 • deel 3, deze tekst, gaat over het vergroten van de pool zelf, om meer ruimte te bieden aan de thin volumes.

In het kort

Controleer of er voldoende ruimte is op het physieke volume:

# pvs /dev/sdd1 -a -o+vg_name,vg_size,vg_free,lv_name,origin,pool_lv,data_lv
 PV     Fmt Attr PSize PFree  VG  VSize VFree LV         Origin Pool Data
 /dev/sdd1 lvm2 a-- <2.00t 985.57g data 7.31t <1.38t [datatlvpool_tdata]         
 /dev/sdd1 lvm2 a-- <2.00t 985.57g data 7.31t <1.38t   

Er is nog 986 GB vrij op sdd1; vergroot de thin pool door toewijzing van ruimte specifiek op deze partitie:

# lvextend -L+500G data/datatlvpool /dev/sdd1

Indien nodig een thin volume groter maken; vanwege verschillende eigenschappen van de onderliggende media, vergroten op specifieke PV:

# lvextend -r -L+200G data/fotosRW /dev/sdd1
fsck from util-linux 2.36.1
foto: Inode 974452 extent tree (at level 1) could be shorter. IGNORED.
foto: 297302/3427840 files (37.7% non-contiguous), 829469850/877497344 blocks
 WARNING: Sum of all thin volume sizes (5.06 TiB) exceeds the size of thin pool data/datatlvpool and the amount of free space in volume group (<911.36 GiB).
 Size of logical volume data/fotosRW changed from <3.27 TiB (856931 extents) to 3.46 TiB (908131 extents).
 Logical volume data/fotosRW successfully resized.
resize2fs 1.46.2 (28-Feb-2021)
Resizing the filesystem on /dev/mapper/data-fotosRW to 929926144 (4k) blocks.
The filesystem on /dev/mapper/data-fotosRW is now 929926144 (4k) blocks long.

Toelichting

De grootte van het beschrijfbare deel van de pool is nu 1,5 TB. In de onderstaande ‘snapshots’ zie je de grootte toenemen (van LV datatlvpool) van 798 TB via “<1.04t” naar de huidige “<1.53t”.

Na v1

root@fractal:~# lvs -a data -o+thin_count,thin_id,devices
LV VG Attr LSize Pool Origin Data% Meta% Move Log Cpy%Sync Convert #Thins ThId Devices
archief data -wi-a----- 800.00g /dev/sda9(0)
[cache_fotos] data Cwi---C--- 48.00g 99.99 9.16 0.00 cache_fotos_cdata(0)
[cache_fotos_cdata] data Cwi-ao---- 48.00g /dev/sdd4(0)
[cache_fotos_cmeta] data ewi-ao---- 100.00m /dev/sdb4(0)
datatlvpool data twi-aot--- 798.21g 92.02 47.56 5 datatlvpool_tdata(0)
[datatlvpool_tdata] data Twi-ao---- 798.21g /dev/sde1(0)
[datatlvpool_tmeta] data ewi-ao---- 400.00m /dev/sdb4(10265)
fotosRO data ori-a-C--- 2.68t [cache_fotos] [fotosRO_corig] 99.99 9.16 0.00 fotosRO_corig(0)
[fotosRO_corig] data owi-aoC--- 2.68t /dev/sda1(1)
fotosRW data Vwi-aot--- <3.27t datatlvpool fotosRO 15.21 5
geluidRO data ori-a----- 16.56g /dev/sda1(703333)
geluidRW data Vwi-aot--- 16.56g datatlvpool geluidRO 5.19 1
[lvol0_pmspare] data ewi------- 400.00m /dev/sda1(707573)
muziekRO data ori-a----- 150.00g /dev/sda2(1)
muziekRW data Vwi-aot--- 150.00g datatlvpool muziekRO 26.97 2
pubNR data ori-a----- 8.00g /dev/sda2(323587)
pubRW data Vwi-aot--- 8.00g datatlvpool pubNR 0.01 3
romRO data -wi-ao---- 90.00g /dev/sda3(1)
ssdata data -wi-ao---- 40.00g /dev/sdb4(25)
videoRO data ori-a----- <1.09t /dev/sda2(38402)
videoRW data Vwi-aot--- 1.23t datatlvpool videoRO 14.56 4

Na v2

root@fractal:~# lvs -a data -o+thin_count,thin_id,devices
LV VG Attr LSize Pool Origin Data% Meta% Move Log Cpy%Sync Convert #Thins ThId Devices
archief data -wi-a----- 800.00g /dev/sde9(0)
[cache_fotos] data Cwi---C--- 48.00g 99.99 9.18 0.00 cache_fotos_cdata(0)
[cache_fotos_cdata] data Cwi-ao---- 48.00g /dev/sda4(0)
[cache_fotos_cmeta] data ewi-ao---- 100.00m /dev/sdb4(0)
datatlvpool data twi-aot--- <1.04t 89.09 45.29 5 datatlvpool_tdata(0)
[datatlvpool_tdata] data Twi-ao---- <1.04t /dev/sdd1(0)
[datatlvpool_tmeta] data ewi-ao---- 532.00m /dev/sdb4(10265)
fotosRO data ori-a-C--- 2.68t [cache_fotos] [fotosRO_corig] 99.99 9.18 0.00 fotosRO_corig(0)
[fotosRO_corig] data owi-aoC--- 2.68t /dev/sde1(1)
fotosRW data Vwi-aot--- <3.27t datatlvpool fotosRO 17.55 5
geluidRO data ori-a----- 16.56g /dev/sde1(703333)
geluidRW data Vwi-aot--- 16.56g datatlvpool geluidRO 1.08 1
[lvol0_pmspare] data ewi------- 532.00m /dev/sde1(707573)
muziekRO data ori-a----- 150.00g /dev/sde2(1)
muziekRW data Vwi-aot--- 150.00g datatlvpool muziekRO 33.59 2
pubNR data ori-a----- 8.00g /dev/sde2(323587)
pubRW data Vwi-aot--- 8.00g datatlvpool pubNR 0.01 3
romRO data -wi-ao---- 90.00g /dev/sde3(1)
ssdata data -wi-ao---- 40.00g /dev/sdb4(25)
videoRO data ori-a----- <1.09t /dev/sde2(38402)
videoRW data Vwi-aot--- <1.43t datatlvpool videoRO 21.08 4

Na v3

root@fractal:~# lvs -a data -o+thin_count,thin_id,devices
LV VG Attr LSize Pool Origin Data% Meta% Move Log Cpy%Sync Convert #Thins ThId Devices
archief data -wi-a----- 800.00g /dev/sde9(0)
[cache_fotos] data Cwi---C--- 48.00g 99.99 9.18 0.00 cache_fotos_cdata(0)
[cache_fotos_cdata] data Cwi-ao---- 48.00g /dev/sda4(0)
[cache_fotos_cmeta] data ewi-ao---- 100.00m /dev/sdb4(0)
datatlvpool data twi-aot--- <1.53t 60.58 45.47 5 datatlvpool_tdata(0)
[datatlvpool_tdata] data Twi-ao---- <1.53t /dev/sdd1(0)
[datatlvpool_tmeta] data ewi-ao---- 532.00m /dev/sdb4(10265)
fotosRO data ori-a-C--- 2.68t [cache_fotos] [fotosRO_corig] 99.99 9.18 0.00 fotosRO_corig(0)
[fotosRO_corig] data owi-aoC--- 2.68t /dev/sde1(1)
fotosRW data Vwi-aot--- <3.27t datatlvpool fotosRO 17.55 5
geluidRO data ori-a----- 16.56g /dev/sde1(703333)
geluidRW data Vwi-aot--- 16.56g datatlvpool geluidRO 1.08 1
[lvol0_pmspare] data ewi------- 532.00m /dev/sde1(707573)
muziekRO data ori-a----- 150.00g /dev/sde2(1)
muziekRW data Vwi-aot--- 150.00g datatlvpool muziekRO 33.59 2
pubNR data ori-a----- 8.00g /dev/sde2(323587)
pubRW data Vwi-aot--- 8.00g datatlvpool pubNR 0.01 3
romRO data -wi-ao---- 90.00g /dev/sde3(1)
ssdata data -wi-ao---- 40.00g /dev/sdb4(25)
videoRO data ori-a----- <1.09t /dev/sde2(38402)
videoRW data Vwi-aot--- <1.43t datatlvpool videoRO 21.08 4

Overig

Op LV-niveau kun je een totaal-vrije-ruimte krijgen voor de VG waartoe ze behoren, maar niet zien hoe de toewijzing van LV-extends over de verschillende PV’s is en (dus) ook niet waar je nieuwe groei van de LV wil laten plaatsvinden:

lvs data -o+vg_free

Zolang de VG bestaat uit identieke PV’s maakt dat niet uit. Als de onderliggende PV’s verschillende eigenschappen hebben, maakt het wel uit en moet je op onderzoek aan welke PV je specifieke LV’s wil toewijzen.

Om van de betreffende VG te zien uit welke PV’s het bestaat, en hoeveel ruimte er nog beschikbaar is per PV om de VG uit te breiden:

vgs data -o+pv_name,pv_free

Daarna gebruik je pvs om van PV’s een redelijk smalle weergave met wat extra informatie te krijgen:

pvs -a -o+vg_free,lv_name,data_lv

Print this entry

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *