UEFI BIOS boot en GRUB

Voor de zoveelste keer tijdens een installatie: wat zijn ook alweer de benodigde partities sinds UEFI?

In ieder geval /boot , groot genoeg voor een stuk of drie Linux-images; met 50-70 MB per stuk is 200 MB ruim voldoende.

Dan is er de BIOS-boot-partitie, waar de UEFI-bestanden terechtkomen. Volgens specificaties tot zo’n 500 MB, maar mag ook minder zijn. Gok ook op 200 MB.

Uiteindelijk: een kleine partitie (1-2 MB is meer dan genoeg) voor de het deel van de bootloader wat voorheen in de loze ruimte in de partitietabel weggeschreven werd. In tegenstelling tot een DOS-partitieschema, heeft GPT geen loze ruimte.

Het is wel nodig om GRUB over te halen gebruik te maken van die loze ruimte, anders meldt grub-install dat use of blocklists ‘discouraged’ is:

# grub-install /dev/sda1 --force

… vooropgesteld natuurlijk dat de mini-partitie te vinden is op /dev/sda1.

Print this entry

Apt key van sury.org ongeldig

Bij het ophalen van pakketlijsten met apt update treedt er een fout op,

root@akashaduocyen:~# apt update
Hit:1 http://ftp.debian.org/debian buster InRelease
Get:2 http://security.debian.org buster/updates InRelease [65.4 kB]                             
Get:3 http://ftp.debian.org/debian buster-updates InRelease [51.9 kB]                            
Get:4 https://packages.sury.org/php buster InRelease [6,823 B]                               
Hit:5 http://forge.yunohost.org/debian buster InRelease            
Err:4 https://packages.sury.org/php buster InRelease
 The following signatures were invalid: EXPKEYSIG B188E2B695BD4743 DEB.SURY.ORG Automatic Signing Key <deb@sury.org>
Fetched 124 kB in 1s (122 kB/s)
Reading package lists... Done
Building dependency tree    
Reading state information... Done
110 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://packages.sury.org/php buster InRelease: The following signatures were invalid: EXPKEYSIG B188E2B695BD4743 DEB.SURY.ORG Automatic Signing Key <deb@sury.org>
W: Failed to fetch https://packages.sury.org/php/dists/buster/InRelease The following signatures were invalid: EXPKEYSIG B188E2B695BD4743 DEB.SURY.ORG Automatic Signing Key <deb@sury.org>
W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.

Zoeken op apt key sury.org of apt signatures were invalid: EXPKEYSIG B188E2B695BD4743 geeft voldoende resultaten, maar alleen

apt-key adv --keyserver keys.gnupg.net --recv-keys B188E2B695BD4743

of

curl -sSL -o /etc/apt/trusted.gpg.d/php.gpg https://packages.sury.org/php/apt.gpg

lost het probleem niet altijd op.

Soms bleek het nodig om eerst de bestaande sleutel te verwijderen:

apt-key del B188E2B695BD4743

gevolgd door toevoegen van de nieuwe sleutel.

Print this entry