Printer troubleshoot: HP Photosmart 3310 all-in-one – 0x18a0206 (Inktsysteem-fout)

Deze printer heb ik een keer gekregen als ‘alleen om te scannen, printen werkt niet’. De printer lijkt dezelde als de photosmart C7180.

to clear a fault for the HP c8180, press both “Red Eye Removal” and “Print Photos,” and it will ask for a special key combo. Press “Red Eye Removal,” then “Print Photos,” then “Red Eye Removal” again and the menu will open. Use the right arrow on the menu to scroll to “System Configuration Menu” and click OK. Scroll to “Hardware failure status” and press “OK” to clear.

Er is geen ‘Rode ogen’- of ‘Red eye’-knop, of ‘Print foto`s’.

HP C5180 All-In-One Printer HARD RESET:Hold down HELP + OK button and unplug printer (…) Hold down HELP + OK button again as you plug the printer back in. Then power it on, if it doesn’t power on automatically. Be Safe: keep holding the buttons until the printer turns itself off. (It took mine less than a minute.)Now you can release the buttons and simply power it back on. After I clicked “OK” the printer was just fine and didn’t mind anymore. And now I can print.

Dit werkt niet bij deze fout op de Photosmart 3310

hp c6180 to fix error 0xc18a0101 : You can do deep power cycle by removing the power cord for 1 minute and then pressing and holding the power button and plugin in to the power at the same time.

Dit werkt niet bij deze fout op de Photosmart 3310

error 0xc18a0101 occurs typically in HP Photosmart printers when printer head is clogged, in particular it happened in my Photosmart 3310. The following action solved my problem: push simultaneously OK, Cancel, Black and Color buttons (i.e. these 4 buttons at once). This rest printer program and you can print again but, this action does not clean the printer head (you can see a little improvement, though), so after of this follow the any procedure about how to clean the printer head.

Deze optie was het! OK en Cancel samen met Zwart en Kleur. Ik weet niet zeker of ik het samen met inschakelen, uitschakelen, of op zich deed. In ieder geval niet met de stekker. De printer ging terug naar blanco instellingen, en vroeg als eerste om de gewenste taal.

Na basisinstellingen is de printer een kwartier bezig geweest met rommelen en inkt tanken. De inktsysteem-fout was weg!

Een andere tip, via Youtube, is om de power en cancel buttons tegelijk ingedrukt te houden terwijl de printer aan staat. Kan ik de volgende keer proberen, ik ben blij dat deze nu werkt en ga de (mogelijk fragiele) situatie niet resetten zonder dat het nodig is.

Na de testprint die volgt op een koppenspoelprogramma, deden enkel blauw en geel het, met een paar sporen zwart. Na een test met een zwart/wit kopie om de zwarte inkt verder uit te spuiten, gaf het papier-oppakmechanisme er de brui aan. Wat printen betreft wilde ik het daarbij laten, en eerst de film-scan-functie uitproberen.

Daarvan wilde ik een ‘contactafdruk’ op fotopapier maken, omdat fotopapier in een andere lade zit en misschien geen probleem met oppakken heeft. Toen ik daarmee eenmaal zover was dat ik een print kon maken, leek het initieel of de overige kleuren ook weer werkten: er zit in ieder geval veel rood in de foto.

Next: papier-roller schoonmaken. Bij het schoonmaken van de papier-roller kwam meteen het probleem aan het licht: een stuk play-dough, of opgedroogde inkt, had een stuk papier vastgeplakt aan de uitgang van de papierbak, net uit het zicht aan de voorkant, en onopvallend aan de achterkant. Na het verwijderen van dat vel was er geen probleem meer met de papiertoevoer.

Terug naar de print zelf. Cyaan, licht cyaan en geel komen er goed uit, zwart half. Magenta en licht magenta, in het statusrapport, totaal niet.

Na een A4’tje vol kleine lettertjes (negen willekeurige pagina’s uit een ebook, met 3×3 pagina’s per vel A4) komt zwart er perfect uit.

Ik weet niet hoe ik een epub in magenta kan printen, daarom copy/paste naar een teksteditor, in een 6-punts-lettergrootte en 100% magenta. Via formatting/columns op twee kolommen ingesteld, en find/replace met $ gebruikt om de ¶’s te vervangen omdat er elke anderhalve regel een harde newline in de tekst zat.

Tot mijn verbazing komt er met het eerste A4’tje leesbare tekst uit. Het lijkt niet volledig magenta, maar zeker niet geel, cyaan of groen. Dat was met de instelling ‘kleur, beste kwaliteit, op fotopapier’. Een tweede poging, nu met ‘kleur, fotokwaliteit, op fotopapier’ brengt aan het licht wat er gebeurt: cyaan en magenta worden gemengd. Magenta komt er wel door, maar met wat moeite. Na de eerste A4 lijkt het wat uitgeput, en de tweede A4 komt voor driekwart in volledig cyaan, om dan in een gradient over te gaan naar paarsig.

Een derde test, met gradienten wit –> magenta komt er ‘perfect’ uit: de tekst is weer paarsig, maar de gradienten gaan zonder witlijnen van wit naar lichtroze, magenta zou je zeggen.

Eerder had ik een alignment-print gedaan, die mislukte omdat, gok ik, zwart toen half werkte. Nu ik nogmaals een alignment-print maak, slaagt die wel. Het toont dat naast zwart, geel en (licht) cyaan, nu ook magenta volledig kleurt. Licht magenta blijft volledig leeg.

Nog een test: dezelfde pagina met de magenta gradienten, maar nu echt op fotopapier, uit de fotolade. De instellingen zijn ‘kleur, fotokwaliteit op fotopapier’. De tekst wordt cyaan geprint, magenta ontbreekt volledig. Misschien wordt voor fotokwaliteit licht magenta aangesproken, daarom dezelfde test nogmaals, maar dan met als instellingen ‘kleur, beste kwaliteit, op fotopapier’. Zelfde resultaat 🙁

Ik verwachtte oorspronkelijk, voor ik van het weekeind aan de slag ging en eerst de foutcode weg wilde krijgen, dat ik lucht uit de leidingen moest halen. “Prime” de printer. Dat bleek dus niet het geval, althans, ik denk dat de printer dat in het kwartier rommelen na de reset gedaan heeft.

Magenta en met name licht magenta waren misschien verder leeg / meer met lucht gevuld dan de rest. Magenta heeft het ‘soort van’ opgepakt: in ‘beste’ en ‘fotokwaliteit’ komt er kleur uit, maar in de stand die de printer gebruikt voor rapportages (normaal? concept?) blijven de magenta varianten blanco.

Op ’t Net zag ik een filmpje over het verwijderen van lucht uit een CISS-opstelling voor een cartridge met geintegreerde printkop: met een halfvolle injectiespuit de boel vacuum zuigen (lucht + inktresten uit de container). De restjes inkt en de lucht komen in de injectiespuit met inkt terecht; de lucht gaat naar boven. Laat de injectiespuit daarna rustig terugkomen in de startpositie: de inkt wordt naar binnen gezogen, de lucht blijft in de spuit.

Datzelfde heb ik toegepast op de licht magenta aansluiting; voor extra effect in plaats van inkt een milliliter mengsel van 2 delen spiritus en 1 deel ammoniaoplossing. Inktpatroon eruit genomen, spuit aangesloten op de inktpoort met een centimetertje flexibele slang. Eerst naar buiten trekken, luchtbellen naar boven laten borrelen, langzaam laten vieren, en dat een paar maal herhalen, telkens iets verder vacuum zuigen. Op die manier is er enkele milliliter lucht en evenveel inkt uit de leiding gekomen.

Terug om te testen: het is niet meteen optimaal, maar de eerste testfoto heeft al een flink magentazweem op de plaatsen waar dat zou moeten.

Een paars A4’tje verder komt er een overtuigende hoeveelheid (licht) magenta uit de printer – zolang ik maar op ‘beste’- of ‘foto’-kwaliteit print.

Aanvulling voor een volgende keer: de zogenaamde ‘Tap n’ codes/tests: power ingedrukt houden, en n maal op resume (1-increment) of cancel (10-increment) drukken, dan power loslaten.

Een ander document geeft op pagina 40 hints voor problemen photosmart printers.

Print this entry

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *