Home-lv in thin pool uitbreiden

by wbk | 24 juli 2021 13:33

Mijn /home/wbk zit vol en ik kan niets vinden om te verwijderen, dus: uitbreiden.

TL;DR: controleer of er voldoende ruimte in de VG en in de pool is, daarna:

lvextend -rL +20G /dev/mapper/homes-wbkRW /dev/sde2

Daarmee wordt de wbkRW-LV (in LV-pool homestlvpool) uitgebreid met 20 GB (-L +20G) op PV sde2, en wordt het bestandssysteem meteen uitgebreid (-r)

/home/wbk is een thin-LV, in de pool homestlvpool (’thin logical volume-pool voor home-directories’). Om de uitbreiding van de LV effectief te laten zijn, moet er nog ondersteunende ruimte in de ondersteunende LV-pool zijn.

Het spoor loopt van mijn homedirectory:

root@fractal:~# mount | grep /home/wbk
/dev/mapper/homes-wbkRW on /home/wbk type ext4 (rw,noatime,stripe=256,data=ordered)
/dev/mapper/data-muziekRW on /home/wbk/music type ext4 (rw,noexec,noatime,data=ordered)
/dev/mapper/data-pubRW on /home/wbk/pubNR type ext4 (rw,noexec,noatime,data=ordered)
/dev/mapper/data-geluidRW on /home/wbk/sounds type ext4 (rw,noexec,noatime,stripe=256,data=ordered)
/dev/mapper/data-fotosRW on /home/wbk/photos type ext4 (rw,noexec,noatime,stripe=256,data=ordered)
/dev/mapper/data-videoRW on /home/wbk/movies type ext4 (rw,noexec,noatime,stripe=32750,data=ordered)

dus /home/wbk = /dev/mapper/homes-wbkRW. Gezien de naam: LV wbkRW bevindt zich in VG homes:

root@fractal:~# lvs homes
LV    VG  Attr    LSize  Pool     Origin     Data% Meta% 
homeRO    homes ori-a-C--- <27.94g [cache_homes] [homeRO_corig] 6.57  1.36      
homeRW    homes Vwi-aot--- <27.94g homestlvpool homeRO     3.97                  
homestlvpool homes twi-aot--- 800.00g               6.42  13.42              
wbkRO    homes ori-a-C--- <95.13g [cache_wbk]  [wbkRO_corig] 75.98 3.46 
wbkRW    homes Vwi-aot--- <135.13g homestlvpool wbkRO     37.20 
# welke PV`s zijn erbij betrokken? 
root@fractal:~# vgs homes -o+pv_name
 VG    Attr  VSize VFree  PV    
 homes  5  5  0 wz--n- <1.20t 275.52g /dev/sda4 
 homes  5  5  0 wz--n- <1.20t 275.52g /dev/sda5 
 homes  5  5  0 wz--n- <1.20t 275.52g /dev/sdc3 
 homes  5  5  0 wz--n- <1.20t 275.52g /dev/sdb3 
 homes  5  5  0 wz--n- <1.20t 275.52g /dev/sde2 
       

De nieuw toegewezen ruimte moet beschikbaar gesteld worden door de ‘snelle’ draaiende schijf, de CMR/PMR WD-disk, en niet de SMR Seagate. Welke van de PV’s is dat?


root@fractal:~# fdisk -l |grep Disk
Disk /dev/sdb: 101.3 GiB, 108711411200 bytes, 212326975 sectors
Disk model: INTEL SSDSA2CW12
Disklabel type: gpt
Disk identifier: CBAB7495-F3C7-4542-BC4F-9C3B5F99E30C
Disk /dev/sdc: 465.8 GiB, 500107862016 bytes, 976773168 sectors
Disk model: CT500MX500SSD1 
Disklabel type: gpt
Disk identifier: B480C1C9-E7CB-D04D-BDCD-C797ED5F0512
Disk /dev/sda: 5.5 TiB, 6001175126016 bytes, 11721045168 sectors
Disk model: ST6000DM003-2CY1
Disklabel type: gpt
Disk identifier: 9E399DDA-DE30-694B-8440-EEFC55053188
Disk /dev/sde: 5.5 TiB, 6001175126016 bytes, 11721045168 sectors
Disk model: WDC WD60EFRX-68M
Disklabel type: gpt
Disk identifier: 0517360C-9C7E-42AB-9CC0-B4ADC825DA36

De schijf op /dev/sde is de WD schijf.

Ter controle: er is 800 GB beschikbaar in homestlvpool. De data in de homes-VG bestaat voor een deel uit read-only data uit de homes-*RO LVs en voor een deel uit gewijzigde data in de homes-*RW LVs. De RO-data gaat niet ten koste van de beschikbare 800 GB in de pool, maar de gewijzigde/geschreven data in de RW LVs wel. De geschreven data kan inet meer zijn dan de som van de *RW LVs, dus nog geen 200 GB. Ruimte zat, dus aan de slag.

root@fractal:~# lvextend -tvrL +20G /dev/mapper/homes-wbkRW /dev/sde2
 TEST MODE: Metadata will NOT be updated and volumes will not be (de)activated.
 /dev/sdd: open failed: No medium found
 /dev/sdf: open failed: No medium found
  Executing: /sbin/fsadm --dry-run --verbose check /dev/homes/wbkRW
fsadm: "ext4" filesystem found on "/dev/mapper/homes-wbkRW".
fsadm: Skipping filesystem check for device "/dev/mapper/homes-wbkRW" as the filesystem is mounted on /home/wbk
  /sbin/fsadm failed: 3
  Test mode: Skipping archiving of volume group.
  Extending logical volume homes/wbkRW to <155.13 GiB
 Size of logical volume homes/wbkRW changed from <135.13 GiB (34593 extents) to <155.13 GiB (39713 extents).
  Test mode: Skipping backup of volume group.
 Logical volume homes/wbkRW successfully resized.
  Executing: /sbin/fsadm --dry-run --verbose resize /dev/homes/wbkRW 162664448K
fsadm: "ext4" filesystem found on "/dev/mapper/homes-wbkRW".
fsadm: Device "/dev/mapper/homes-wbkRW" size is 145093558272 bytes
fsadm: Parsing tune2fs -l "/dev/mapper/homes-wbkRW"
fsadm: Resizing filesystem on device "/dev/mapper/homes-wbkRW" to 166568394752 bytes (35423232 -> 40666112 blocks of 4096 bytes)
fsadm: Dry execution resize2fs /dev/mapper/homes-wbkRW 40666112

Lijkt OK; volume is aangekoppeld, dus check van bestandssysteem gaat niet door. Nu zonder -tv:

root@fractal:~# lvextend -rL +20G /dev/mapper/homes-wbkRW /dev/sde2
 /dev/sdd: open failed: No medium found
 /dev/sdf: open failed: No medium found
 Size of logical volume homes/wbkRW changed from <135.13 GiB (34593 extents) to <155.13 GiB (39713 extents).
 Logical volume homes/wbkRW successfully resized.
resize2fs 1.44.5 (15-Dec-2018)
Filesystem at /dev/mapper/homes-wbkRW is mounted on /home/wbk; on-line resizing required
old_desc_blocks = 9, new_desc_blocks = 10
The filesystem on /dev/mapper/homes-wbkRW is now 40666112 (4k) blocks long.

root@fractal:~# df -h /home/wbk
Filesystem        Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/mapper/homes-wbkRW 153G 127G  19G 87% /home/wbk
root@fractal:~# 

Source URL: https://online.osba.nl/blog/2021/07/24/home-lv-in-thin-pool-uitbreiden/