Apt key van sury.org ongeldig

Bij het ophalen van pakketlijsten met apt update treedt er een fout op,

root@akashaduocyen:~# apt update
Hit:1 http://ftp.debian.org/debian buster InRelease
Get:2 http://security.debian.org buster/updates InRelease [65.4 kB]                             
Get:3 http://ftp.debian.org/debian buster-updates InRelease [51.9 kB]                            
Get:4 https://packages.sury.org/php buster InRelease [6,823 B]                               
Hit:5 http://forge.yunohost.org/debian buster InRelease            
Err:4 https://packages.sury.org/php buster InRelease
 The following signatures were invalid: EXPKEYSIG B188E2B695BD4743 DEB.SURY.ORG Automatic Signing Key <deb@sury.org>
Fetched 124 kB in 1s (122 kB/s)
Reading package lists... Done
Building dependency tree    
Reading state information... Done
110 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://packages.sury.org/php buster InRelease: The following signatures were invalid: EXPKEYSIG B188E2B695BD4743 DEB.SURY.ORG Automatic Signing Key <deb@sury.org>
W: Failed to fetch https://packages.sury.org/php/dists/buster/InRelease The following signatures were invalid: EXPKEYSIG B188E2B695BD4743 DEB.SURY.ORG Automatic Signing Key <deb@sury.org>
W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.

Zoeken op apt key sury.org of apt signatures were invalid: EXPKEYSIG B188E2B695BD4743 geeft voldoende resultaten, maar alleen

apt-key adv --keyserver keys.gnupg.net --recv-keys B188E2B695BD4743

of

curl -sSL -o /etc/apt/trusted.gpg.d/php.gpg https://packages.sury.org/php/apt.gpg

lost het probleem niet altijd op.

Soms bleek het nodig om eerst de bestaande sleutel te verwijderen:

apt-key del B188E2B695BD4743

gevolgd door toevoegen van de nieuwe sleutel.

Print this entry

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *